Training ‘In gesprek met kinderen’

‘Je kunt pas echt vrijuit denken en praten als je je veilig voelt’

Misschien ken je ’t wel: je zit met kinderen aan tafel. Een paar kinderen willen wel iets vertellen, maar een goed gesprek komt niet op gang. Want terwijl de één iets vertelt, praat de ander er door heen. Je doet moeite om de orde te bewaren, en ondertussen moet ook dat korstje nog op en die beker melk nog leeg…Jammer, want je had het zo gezellig gevonden om met elkaar in gesprek te gaan. Je bent nieuwsgierig naar wat kinderen  mee maken, hoe ze dat ervaren, wat ze erbij denken en voelen. Kinderen verwonderen zich nog zo mooi over de wereld om zich heen…

 

Het doel van deze training is een betekenisvol gesprek voeren met kinderen, waardoor je goed contact en vertrouwen opbouwt met kinderen, en zicht krijgt op de beleving van kinderen. Hierdoor begrijp je elkaar beter en communiceer je effectiever. Voor kinderen betekent het ‘zich laten horen en gehoord worden’ heel veel: die erkenning maakt dat zij hun gevoelens en gedachten kunnen uiten, en zodoende meer welbevinden ervaren.

Deze training bestaat naast kennis over communiceren vooral uit veel oefenen, en feedback geven en ontvangen.
Na deze training start je met vertrouwen een gesprek met een groep kinderen. Voor leerkrachten, TSO/ BSO medewerkers en ouders.

 

In deze training leer je: 

  • een gesprek met kinderen op gang te brengen
  • van een gesprek een betekenisvol, diepgaand gesprek te maken
  • met aandacht en zonder oordeel te luisteren naar kinderen en iedere inbreng te erkennen
  • een positieve structuur aan te brengen en het gesprek te koppelen aan een activiteit
  • interacties tussen kinderen onderling te stimuleren en mee te praten zonder te betuttelen
  • de ontwikkeling van kinderen te stimuleren op een speelse en creatieve manier

De training aan leerkrachten en pedagogisch medewerkers bestaat uit vier dagdelen. De training is ook mogelijk in de vorm van een ouderavond. Voor op eigen locatie op gewenste data.

Trainers: Ellie Vangangelt (www.lekkerdenken.nl) en Karen Faber (www.wereldwijsfilosoferen.nl).