Sociaal emotionele ontwikkeling

Welke basisschool heeft vandaag geen aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden?

Kinderen worden niet sociaal competent geboren. Zij leren dat doorgaans thuis en op school.

In de kerndoelen basisonderwijs neemt sociaal emotionele ontwikkeling  een belangrijke plaats in. Dat betekent dat je als school planmatig en gestructureerd te werk zult gaan.

 

Maar hoe wil je als school sociaal emotionele ontwikkeling onderwijzen? Is het geven van lessen over sociaal competent gedrag voldoende? Gebruiken we daarbij een methode? En misschien nog wel de meest belangrijke vraag die we ons stellen is: Hoe dagen we kinderen uit de aangeboden lessen ook in de praktijk te brengen?

Identiteitsbegeleiders van SOL kunnen u helpen zicht te krijgen op

  • visie- en schoolplanontwikkeling; hoe willen we met elkaar omgaan en wat is voorbeeldgedrag
  • doelstelling en benaderingswijze van verschillende methodieken voor sociaal emotionele ontwikkeling
  • schoolplanontwikkeling; hoe geeft de school daar invulling aan