De Verheldering

De Verheldering

Een onderzoek naar identiteitsontwikkeling van katholieke basisscholen in een tijd van ontkerkelijking. Nijmegen 2016.

 

In dit boek doet Jos Roemer verslag van een onderzoek bij vier basisscholen en een stichting met zeventien basisscholen. Hoe gaan zij om met hun identiteit? Kunnen we daar nog iets mee in de moderne tijd? Immers, veel leerkrachten, directeuren en ouders ‘hebben er niet zo veel meer mee’.

In de praktijk blijkt dat wanneer je het label verbreedt er veel animo ontstaat. Daardoor krijgt het label een andere betekenis dan we gewend zijn.

 

Prijs: € 15,-  excl. verzendkosten (€ 3,65).

Te bestellen bij

j.roemer@sol-identiteitsbegeleiders.nl 

 

 

Sinterklaas, meer dan één legende

Sinterklaas, meer dan één legende

De naam Sinterklaas staat vandaag gelijk met snoep en speelgoed voor brave kinderen. Dat imago is echter slechts een klein overblijfsel van de historische betekenis die deze heilige man in zijn 1650-jarige geschiedenis met zich heeft meegedragen. Gedurende die eeuwen waarin hij voornamelijk bekend was onder de naam Sint-Nicolaas, droeg zijn naam zowel een religieuze, een pedagogische, een moralistische als een politieke waarde. Hij diende als een lichtend voorbeeld en in zijn persoon werden ook verschillende elementen samengesmolten. Dit boek schetst een helder beeld van de vele legendes die aan zijn persoon ten grondslag liggen en laat zien hoe de beeldvorming in de loop van de geschiedenis is ontwikkeld tot wat deze vandaag is.

 

Sinterklaas, meer dan één legende

€ 19,-

bestellen

 

 

 

Downloads

Een speelveld van betekenisgeving

Het betreft een onderzoeksverslag naar aanleiding van de constatering dat de identiteit van de katholieke school een non-issue lijkt te worden. Het onderzoek werd geïnitieerd door de Bond KBO en het IKO. Een kenniskring van tien personen, allen zeer intensief betrokken bij processen van identiteitsontwikkeling van scholen, heeft vervolgens gedurende drie jaar onderzoek verricht waarom het gesprek over katholieke identiteit op veel scholen hapert.

Hoe leid ik het gesprek over de identiteit van de school