Relatie tussen ZZP-ers en Bestuur SOL

SOL staat voor Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. De Stichting verleent faciliteiten aan de ZZP-ers die werken onder de merknaam SOL. SOL heeft in een overeenkomst met de ZZP-ers vastgelegd onder welke voorwaarden de ZZP-ers gebruik mogen maken van de merknaam SOL. Er is regelmatig overleg tussen het Stichtingsbestuur en het collectief van ZZP-ers. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met elke ZZP-er om te bezien of de voorwaarden gerespecteerd worden en eventueel bijstelling behoeven.

 

De Stichting SOL heeft een eigen secretariaat en mailadres. Tijdens de schoolweken is er elke dinsdag tussen 14.00 en 16.00 en donderdag tussen 12.00 en 14.00 een betaalde vrijwilliger op het secretariaat aanwezig.