Links

Actief burgerschap: project Burgerschap in de basisschool

Actief burgerschap: methode Kinderen en hun morele talenten

Actief burgerschap: project Burgerschap in de basisschool

Actief burgerschap: de Vreedzame School; democratie moet je leren


Bijbel: online willibrordvertaling en nieuwe vertaling

Bijbel: online concordantie, duizenden bijbeltrefwoorden

Bijbel: overzicht kinderbijbels

Bijbel: surfbijbel, beleef de verhalen van Jozef, Abraham, Kerst en Pasenl

Boeddhisme: info over o.a. tempel en symbolen KLAP

Boeddhisme: info over o.a. ontstaan, feesten en verhalen SamSam


Christendom: info over o.a. feesten en gebruiken KLAP

Christendom: info over o.a. ontstaan, feesten en verhalen SamSam


Dood en rouwverwerking: stichting achter de regenboog


Feesten: overzicht en uitleg feesten wereldgodsdiensten KLAP

Feesten: overzicht en uitleg feesten wereldgodsdiensten BELEVEN.ORG

Filosoferen met kinderen: centrum voor kinderfilosofie


Godsdienst-levensbeschouwing: methode Hellig Hart

Godsdienst-levensbeschouwing: methode Hemel  en Aarde

Godsdienst-levensbeschouwing: methode Kleur

Godsdienst-levensbeschouwing: methode Reis van je leven

Godsdienst-levensbeschouwing: methode Samen leven

Godsdienst-levensbeschouwing: methode Trefwoord

Godsdienst-levensbeschouwing: thema's feesten, vasten, kleren, kalenders, namen, bedevaarten


Hindoeïsme: info over o.a. tempel, divali en holi KLAP

Hindoeïsme: info over o.a. ontstaan, feesten en verhalen SamSam


Islam: info over o.a. ramadan, offerfeest en moskee KLAP

Islam: info over o.a. ontstaan, feesten en verhalen SamSam

Islam: online koran


Jodendom: info over o.a. nieuwjaar en chanoeka KLAP

Jodendom: info over o.a. ontstaan, feesten en verhalen SamSam


Kwaliteitszorg: overzicht kwaliteitsinstrumenten


Leerlingvolgsysteem SEO: Kijk!

Leerlingvolgsysteem SEO: SCOL

Leerlingvolgsysteem SEO: SEOL Leefstijl

Leerlingvolgsysteem SEO: Viseon

Leerlingvolgsysteem SEO: Zien

Lessuggesties en achtergrondinfo tijdschrift Klap


Mondiale vorming: stichting Edukans

Mondiale vorming: website tijdschrift Klap

Mondiale vorming: website tijdschrift SamSam

Mondiale vorming: vastenaktie


Opvoeden: Ouders en Coo

Opvoeden: Katholieke oudervereniging NKO


Pesten: anti-pestbureau Posicom

Pesten: no blame methode

Pesten: website pesten.net


SEO: de Vreedzame school

SEO: methode Goed gedaan

SEO: methode Kanjertraining

SEO: methode Kinderen en hun sociale talenten

SEO: methode Leefstijl


Verhalen: Volksverhalen almanak

Verhalen: Zin in verhalen

Verhalen: Zinnige verhalen

Vredeseducatie: stichting vredeseducatie