Levensbeschouwelijke vorming

Concreet vorm geven aan het domein ‘levensbeschouwelijke vorming’ is geen eenvoudige opgave. Er zijn veel vragen die op kunnen komen: welk doel willen we ermee bereiken? Welk doel past bij onze school en bij de leerlingen en ouders van onze school? Welke materialen en methodes zijn beschikbaar? Hoe is de kwaliteit van die materialen en methodes? Hoe passen we dit in binnen de rest van ons programma?

Sol-identiteitsbegeleiders hebben ruimschoots ervaring om samen met directie en leerkrachten deze vragen te bespreken.