Samen leven

‘Samen Leven’: dit is een methode voor levensbeschouwelijke vorming op basis van voorwerpen. Kenmerkend voor deze methode is de drie-stappen-didactiek: iedere les begint bij de leefwereld van de leerlingen, vervolgens staat een voorwerp uit één van de wereldgodsdiensten centraal, daarna staat de leefwereld weer centraal die verrijkt is doordat er een levensbeschouwelijk perspectief is ontstaan.

 

Meer informatie over 'Samen Leven'