In Nijmegen verrijst iets moois...

de Kinderraad is opgericht!

 

KinderKlimaatTop Nijmegen

Op woensdagochtend 21 februari was het zover: ruim 100 kinderen uit groep 7 verzamelden zich in het Stadhuis van Nijmegen voor een KinderKlimaatTop. Daar gingen ze met elkaar en met raadsleden in dialoog; hoe kunnen we onze schoolomgeving groener maken? En wat kunnen we zelf doen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen? De workshops waren gekoppeld aan Operatie Steenbreek en de Groene Voetstappen. Het resultaat: de kinderen overhandigden persoonlijke klimaat-deals, weergegeven op een vrolijke slinger, aan wethouder Tiemens. Een afvaardiging zal zich op 16 maart in Arnhem laten horen, tijdens de landelijke KinderKlimaatTop.

Raadslid van Dijk blikte met de kinderen terug op de dag. Hoe vonden zij het? Leuk! De kinderen hebben veel geleerd. Hoe kun je ook beter dan zo, in het écht, leren over actief democratisch burgerschap? Dat leer je niet uit een boekje…dat leer je door samen hardop na te denken en tot weloverwogen keuzes te komen.

Deze KinderKlimaatTop is een onderdeel van de Kinderraad, die voor alle basisschoolleerlingen in Nijmegen is opgezet. In groep 6 gaan kinderen met elkaar in debat, over zelfbedachte plannen om hun leefomgeving socialer of schoner te maken. De Gemeente Nijmegen werkt samen met de kinderen aan de uitvoering van de gekozen plannen. Aan groep 7 heeft de Gemeente Nijmegen gevraagd mee te denken over oplossingen in het kader van duurzaamheid. Vorig jaar was het thema Plastic Soup, dit jaar Nijmegen als European Green Capital. Nijmegen mag zich dit jaar de duurzaamste stad van Europa noemen. En daar dragen ook deze kinderen hun steentje aan bij!

 

Project Duurzaam Samenleven-Kinderraad Nijmegen

In Nijmegen hebben we als SOL identiteitsbegeleiders, een mooi project opgestart, gericht op Duurzaam Samenleven; actief democratisch burgerschap in de multiculturele samenleving. Een langdurig, interdisciplinair project, dat we samen met diverse partners vormgeven. We richten ons op drie peilers: democratie, kinderrechten/ diversiteit en duurzaamheid.

 

De eerste activiteit, waar een aantal scholen in Nijmegen aan deelnemen, is in april van start gegaan. Immers, hoe kunnen kinderen leren wat het betekent om in een democratische maatschappij samen te leven? Volgens ons niet alleen door te praten óver burgerschap, maar vooral door zelf te dóen: door heel direct en in het klein hiermee kennis te maken. Nou ja…in het klein: kinderen van groep 6 mochten in april zelf plaatsnemen in de grote raadszaal van de Gemeente Nijmegen, om echt hun stem te laten horen, naar elkaar te luisteren, mee te denken en mee te beslissen. Al doende leert men: “Hier kan geen boek of methode tegen op!” zei de directrice van De Driemaster na afloop, van één van beide deelnemende schoolbesturen in Nijmegen.

 

 

Samen met hen, de Gemeente Nijmegen en diverse partners, gaan we er iets moois van maken. Volgend schooljaar krijgen (na deze pilot) alle kinderen uit groep 6 (via hun school) de kans om mee te doen. De Gemeente Nijmegen ondersteunt de kinderen (ook financieel) om het zelf bedachte, en gekozen plan ook echt uit te voeren, variërend van ‘red de bij’, ‘een veilige straat’ tot een ‘schone speelplaats’. Wethouder Helmer, die de tweede vergadering bijwoonde, sprak na afloop van een waardevol initiatief. Ook de leerkrachten, die alles met de kinderen hadden voorbereid (o.b.v. SOL), waren enthousiast. “Je ziet bepaalde kinderen nu heel anders uit de verf komen!”. Zo geven we kinderen ook de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en te laten zien. Met dit project, genaamd Duurzaam Samenleven, richten we ons naast democratie en participatie (d.m.v. de kindergemeenteraad en het uitvoeren van plannen), ook op kinderrechten/ diversiteit, en duurzaamheid. Met als doel: het vergroten van de betrokkenheid van kinderen (en hun opvoeders) bij hun eigen leefomgeving, en het vreedzaam samenleven in hún wijk in Nijmegen, met een link naar hun stad, land en de wereld. Grote kwesties worden in het klein zichtbaar en concreet gemaakt.

 

Het vervolg van het succes van vorig schooljaar: een pilot voor groep 7:

‘Deze Kinderraad denkt mee over een oplossing voor een levensgevaarlijke soep; de plastic soep’.

In verschillende stappen werken kinderen aan hun eigen ideeën die ze hebben over oplossingen voor het plastic-soep-probleem, werken ze samen aan een projectplan en nemen ze deel aan een echte raadsvergadering; een unieke beleving!

 

De Kinderraad is onderdeel van het project Duurzaam Samenleven, dat zich richt op actief democratisch burgerschap in de Gemeente Nijmegen. Duurzaam Samenleven is een initiatief van SOL identiteitsbegeleiders in samenwerking met de Gemeente Nijmegen, Conexus en St. Josephscholen (in eerste plaats de kinderen zelf!). Nieuwe partners zijn dit jaar: Plastic Soup Nijmegen; een initiatief van Lions Club Nijmegen, in samenwerking met o.a. Museum Het Valkhof, De Bastei, de Plastic Soup Foundation en DAR afvalbeheer.

 

Samen maken we er iets moois van!