Karen Faber

"Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven"
 

Filosoferen met kinderen en ondersteuning van de Kinderraad in Nijmegen, dat zijn twee belangrijke onderdelen van mijn werk, waarin kinderen letterlijk een stem krijgen. Dit zijn manieren om de identiteitsontwikkeling op je school vorm te geven. In mijn werk als leerkracht en pedagogisch medewerker heb ik mijn passie voor mooie, filosofische gesprekken met kinderen en jongeren ontdekt. Gesprekken naar aanleiding van vragen die zij zelf stellen, over onderwerpen die er écht toe doen. ‘Zich laten horen en gehoord worden’ staat hierin centraal.
Naast dit werk als ZZP-er, werk ik deeltijd als beleidsmedewerker Organisatiecultuur/ Identiteit bij een grote schoolstichting. Samen met de teams van de scholen maak ik ruimte voor de sociale kant van het basisonderwijs (ofwel: hoe gaan we me elkaar om; hoe leven we met elkaar samen op onze school, en vanuit welke waarden doen we dat, waar stáán wij voor als school?). Op basis van deze ervaringen ondersteun ik je graag in vraagstukken rondom identiteit, visie en filosofie.

Specialismen 

  • Filosoferen met Kinderen en Jongeren;
    trainingen aan leerkrachten en workshops/ projecten voor kinderen;
  • Democratisch burgerschap vormgeven (d.m.v. een kinderraad);
  • Levensbeschouwing en filosofie voor kinderen (bijv. advies over passende methoden);
  • Begeleiden van interculturele communicatie en ethische dilemma’s (moreel beraad).

Ondersteunen van visie- en identiteitsontwikkeling van scholen (begeleiding van het team).

Contact

06 41 01 73 27

karen@wereldwijs-filosoferen.nl