Jos Roemer

“Ik weet pas wat ik vind als ik hoor wat ik zeg”

 

Sinds 1997 ben ik gefascineerd door het fenomeen van de schoolidentiteit. Ik ben ervan overtuigd dat een team in haar kracht kan komen wanneer men elkaar vindt op het niveau van zingeving en bezieling. Cruciaal daarbij is een open agenda; ieders inbreng telt, geen enkele inbreng heeft voorrang. De kwaliteit van de onderlinge interacties bepaalt vervolgens de identiteit van de school; én praktische handvatten om aan het werk te kunnen.

Daarmee verband houdend volg ik met extra belangstelling de geleidelijke ontwikkeling van ons onderwijsbestel (art. 23 Grondwet waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd). Ik vermoed dat de druk die geleidelijk is ontstaan op dat bestel op enig moment tot een transformatie ervan zal leiden. De voortekenen zijn nu reeds in de praktijk te bespeuren.

Specialisme

  • Begeleiding bij keuze en invoering van een programma voor sociaal-emotionele vorming
  • Begeleiding bij keuze en invoering van een programma voor levensbeschouwelijke vorming
  • Advisering bij strategisch beleid ten aanzien van de ontwikkeling van schoolidentiteit.

Contact

06 13 18 63 84

j.roemer@sol-identiteitsbegeleiders.nl