Identiteitsbegeleiding

Formeel hebben de basisscholen een ‘schoolidentiteit’ (openbaar, rooms-katholiek, islamitisch enzovoort). Inmiddels is onze samenleving op cultureel vlak sterk veranderd sinds de invoering van het zuilen-stelsel. Op welke manier kan de formele identiteit van de school betekenisvol zijn voor leerkrachten, ouders en leerlingen? Hoe kan de schoolidentiteit concreet vorm krijgen, zodat er enerzijds recht gedaan wordt aan de historische achtergrond en anderzijds aan de veranderde omstandigheden? SOL heeft dit thema altijd bijzondere aandacht gegeven. Inmiddels hebben we ruime ervaring op dit terrein. Ook bij fusietrajecten tussen openbare en bijzondere scholen wordt onze inzet regelmatig gevraagd.