Opleiding coördinator identiteit

Aangeboden door de stichting Reflexief

 

Een inspirerende opleiding

Deze opleiding geeft leerkrachten uit het basisonderwijs de mogelijkheid zich te kwalificeren tot coördinator identiteit. De coördinator staat als verbinder en inspirator in het team en draagt samen met directie en collega’s verantwoordelijkheid voor de doordenking en concrete uitwerking van de identiteit van de school.

 

Voor wie doen we dit?

We hebben deze opleiding ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs. De opleiding is met name gericht op leraren die zich willen bekwamen in het samen met het team, de schoolleiding en ouders vorm geven aan en verder ontwikkelen van de levensbeschouwelijk identiteit van de school.

Het is belangrijk voor de school en het team om een duidelijk verhaal naar de ouders te bieden en de ouders te betrekken bij de vormgeving van dat verhaal. Tevens moeten het team én de ouders de identiteit van de school dragen. De coördinator identiteit kan daarin naar onze opvatting een belangrijke rol spelen.

 

De opleiding start in september 2018 in Nijmegen, duurt anderhalf jaar.

De opleiding omvat 15 bijeenkomsten van 4 uur op maandagavonden van 16.00 – 20.30 uur.

 

Blok I Een brede blik op identiteit

       17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november 2018 en 21 januari 2019

 

1. De identiteit van de school als uitdaging: formele en geleefde identiteit

2. Onderwijs en Bildung: drie functies van onderwijs

3. Identiteit in beweging: katholiek onderwijs - historisch en eigentijds,

    de geschiedenis als inspiratiebron

4. Veranderkunde als praktische wijsheid: groepsdynamiek, kwaliteit van

    gesprekken

5. Open Space

 

Blok II De persoon centraal

        4 februari, 15 en 16 februari retraite, 11 maart, 1 april en 15 april 2019

 

6. Religie verstaan: een fenomenologische kijk op religie, christendom en islam in

    Nederland

7. De persoon van de leerkracht: spiritualiteit en bezieling, kloosterweekend

8. De school als gemeenschap (A): Interactie, waarden, stilte en verbeelding

9. De school als gemeenschap (B): Materiële aspecten van identiteit, vieren en

    rouw

10. Open Space

 

Blok III Werken aan identiteit

         9 september, 30 september, 21 oktober, 11 november en 25 november 2019

 

11. Burgerschapsvorming: wetgeving en visies, materialen en methodes

12. Levensbeschouwelijke vorming: godsdienstpedagogische benaderingen,

      wetgeving en praktische ideeën

13. Sociaal-emotionele vorming: keuzes maken in teamverband, visie op

       opvoeding

14. Open Space

15. Feestelijke afsluiting

               

Retraite

In het programma is ook een retraite opgenomen naar een klooster. Met name tijdens dit onderdeel komt de biografe van de deelnemers aan bod en vindt er bezinning op persoonlijke spirituele bronnen plaats.

 

Tijdsinvestering

De studielast omvat 200 uur, waarvan 60 uur contacttijd voor thematisch werk en intervisie.

Overige uren staan voor de retraite, zelfstudie, het doen van onderzoek, individuele portfoliogesprekken en de voorbereiding van de eindpresentatie.

 

Certificaat

De opleiding leidt tot het Certificaat ‘Coördinator Identiteit’.

De opleiding wordt door het Lerarenregister PO geaccrediteerd.

 

Intake en kennismaking

Voorafgaande aan de start is er een intake en kennismaking met de docenten. Dit individuele gesprek vindt plaats tussen half juni en begin juli 2018. In het intakegesprek wordt met u nagegaan of u:

  • over voldoende ervaring beschikt met het onderwerp van de identiteit van de katholieke school (minstens drie jaar gewerkt hebben op een (katholieke) basisschool);
  • affiniteit heeft met de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs;
  • beschikt over voldoende reflectie vermogen (kritisch naar zichzelf kunnen kijken)
  • open staat voor een brede benadering van het thema.

Daarnaast is het ook van belang dat de school, het team en de schoolleiding open staat voor het werken aan de schoolidentiteit en ruimte schept voor het werken van de coördinator identiteit

 

Kosten

€ 2.195,- per persoon.

Elke deelnemer krijgt van de Stichting Reflexief een tegemoetkoming € 1.995,- .

 

Meer informatie: zie de website www.reflexief.nl   of

SOL- identiteitsbegeleiders:   

Jos Roemer,  j.roemer@sol-identiteitsbegeleiders.nl        06-13186384

HAN Pabo Nijmegen:

Nicole Schubert, nicole.schubert@han.nl                          06-55218944                 

 

 

Opleiding Coördinator Indentiteit