Hanneke Emmen-Brekelmans

"Je identiteit zit in wat je belangrijk vindt"

 

Identiteit is hoe je samen leeft, hoe je samen over dingen denkt en welke waarden je uitdraagt. Nadenken over een betekenisvolle identiteit van kinderen en leerkrachten blijft een belangrijke taak van de school. Daarbij zal duidelijk worden dat iedereen een eigen mening mag hebben, en dat dat recht ook voor andere mensen geldt. Het is belangrijk kinderen te leren hun eigen mening te verwoorden en hen opvattingen bij mensen met andere waardenpatronen te leren herkennen. En hoe ga je om met het spanningsveld dat dat kan opleveren? Samen met de school ga ik op zoek naar antwoorden bij vragen als: welke doelen willen we als school bereiken, wat hebben we daar voor nodig, en hoe gaan we dit vormgeven?

Specialisme

  • Begeleiding schoolplanontwikkeling op gebied van identiteit en op stichtingsniveau
  • Begeleiding keuzetraject, en kwaliteitsbewaking sociaal emotionele vorming en burgerschap
  • Begeleiding en persoonlijke coaching bij crisissituaties in de school

Contact

06 22 12 40 45

h.emmen@sol-identiteitsbegeleiders.nl

h.emmen@oobt.nl