Burgerschap

Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te schenken aan burgerschapsvorming. Inmiddels hanteert de Inspectie een toezichtskader, dat acht kwaliteitsindicatoren omvat. In de meeste gevallen doen de scholen al veel op het terrein van actief burgerschap en sociale integratie. Sol-identiteitsbegeleiders helpt directies en teams om hun programma vanuit de kwaliteitsindicatoren te beoordelen en desgewenst aan te passen.