Andrea Meilink

"In contact, ontdek je wie je bent"

 

Ik ontwikkel en begeleid projecten die ingaan op maatschappelijke, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke thema's. Hierbij maak ik gebruik van activiteiten, verhalen en creatieve werkvormen, waarbij kinderen zichzelf en anderen leren kennen en ontmoeten.

Door zich te uiten en te delen wat ze beleven ontwikkelen kinderen gevoeligheid voor hun eigen en andermans verhalen. Ik werk waar nodig, samen met professionals op het gebied van kunst of theater.

Ik vind het mooi om te zien hoe positieve emoties worden aangesproken, wanneer kinderen in hun kracht worden gezet, het gevoel hebben van betekenis te zijn en zichzelf kunnen zijn. Ik probeer interesse te stimuleren in de ander met respect voor ieders verschillen en mogelijkheden.

Ik ben opgeleid als creatief therapeut en heb de afgelopen jaren ook gewerkt met kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Specialisme

  • Ontwikkelen en begeleiden projecten
  • Begeleiden van kinderen
  • Creatieve werkvormen

Contact

06 13 74 58 87

Meilinkandrea@hotmail.com