Wie zijn wij

SOL staat voor Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit.

Onze oorsprong ligt in het ondersteunen van katholieke scholen bij het verhelderen en concreet maken van hun identiteit.

De ingrijpende maatschappelijke veranderingen van de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat de koers van SOL verbreed is. Tegenwoordig ondersteunen we besturen en scholen op het brede terrein van burgerschap, identiteit en levensbeschouwelijke vorming.

 

In ons team hebben we specialisten op het terrein van:

- Democratisch burgerschap

- De Vreedzame School

- Filosoferen met Kinderen

- Levensbeschouwelijke vorming
- Geestelijke stromingen

- Vieringen

- Omgaan met verlies en rouw

- Strategisch identiteitsbeleid

- Verheldering en concretisering van schoolidentiteit

 

 

 

De begeleiders van SOL zijn allen zelfstandigen. Samen met het bestuur van SOL dragen wij zorg voor de inhoudelijke koers van de organisatie. Het bestuur onderhoudt tevens de contacten met het netwerk waarbinnen SOL actief is.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons team van professionele begeleiders ondersteunt uw basisschool/kindcentrum graag bij het (her)vinden en uitspreken van wat de betrokkenen bij uw organisatie ten diepste beweegt. We helpen u kernwaarden te ontdekken. We begeleiden een proces waarin bewustwording ontstaat en de kernwaarden concreet vertaald worden naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

 

We denken graag met u mee over de betekenis van religie, zingeving, levensbeschouwing en burgerschap in het onderwijs. We zijn beschikbaar voor zowel besturen als teams van leerkrachten/pedagogisch medewerkers als ook voor ouders en kinderen.

 

Maak via deze website of een gesprek kennis met ons diverse en concrete aanbod van lesmaterialen. 

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.